קבלת הפטר מיידי - קריטריונים

מהפיכה בדיני חדלות פרעון במדינת ישראל!

נקלעת למשבר חובות? ייתכן ואתה זכאי ויכול לקבל הפטר מיידי מחובותיך.

החל מ 15/9/2019 חייבים בעלי חובות, זכאים יהיו להגיש בקשה להפטר מיידי בסמכות ההוצאה לפועל או בית משפט שלום. 

נקלעת למשבר חובות? זה לא סוף העולם…. 

אני מזמין אותך לפגישת ייעוץ משפטי בעניינים הקשורים למשבר הכלכלי אליו נקלעת, לרבות הסדר חוב, איחוד תיקים ופשיטת רגל. 

חבל על כל יום שאתה מחכה!
פנה אלי עוד היום ותאם פגישת ייעוץ משפטית לבחינת האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך

הקריטריונים

גובה החוב

סמכות

תקופת תשלומים

הערות

50-150 אלף

רשם ההוצאה לפועל

שיקול דעת אם החוב איננו עולה באופן משמעותי על 150 אלף

3 שנים/ לאלתר

הפטר מיידי בכפוף

לקביעת דמי מחיה בכבוד

סעיפים 160 ו- 167 לחוק

מעל 150 אלף

רשם או שופט

בית משפט השלום

3 שנים/ לאלתר

הפטר מיידי בכפוף

לקביעת דמי מחיה בכבוד

סעיפים 160 ו- 167 לחוק

הערות חשובות

יש לציין בפתח הדברים, כי מאחר ומדובר בחוק חדש, אשר בחלקו מביא בשורה חדשה ומהפכנית (לכל הפחות במטרותיו לגבי היחיד[1]), קשה להעריך כיצד יבוא לידי ביטוי יישומו בפרקטיקה בבתי משפט שלום ורשות הגביה והאכיפה שהוסמכו זה עתה לדון ולהכריע ע”פ חוק זה.

עד לכניסת החוק החדש הפטרים היו בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המחוזי לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש”ם-1980 ושל רשם ההוצאה לפועל לפי התיקונים 47 ו- 57 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967.

ע”פ החוק החדש, תאגידים יישארו להכרעתו של בית המשפט המחוזי, ואילו ענייני חדלות פירעון של יחידים וההכרעה בשאלת הסבירות לשיקום כלכלי יהיו בסמכותם של בית המשפט השלום ורשם ההוצאה לפועל, סמכות שתיקבע ע”ב סכום החוב.

חשוב לציין, כי בראיית החוק, בחינת שיקומו הכלכלי של היחיד תלוי ביכולתו לשלם את חובותיו בסבירות גבוהה, כל זאת לאחר שנתאפשר לו ע”פ סעיף 160 לחוק “דמי מחיה… לשם מחיה בכבוד“, שהקריטריונים לגביו עדיין לא נקבעו בתקנות.

במידה ויחליט רשם ההוצאה לפועל או רשם או שופט בית משפט השלום, כי היחיד הוא בר שיקום כלכלי, ייתן צו תשלומים במסגרת הצו לשיקום כלכלי בהתאם לדמי מחיה בכבוד לתקופה של 3 שנים ובסמכותו אף לקצר או להאריך בהתאם לתנאים שייווצרו במהלך תקופת התשלומים הקשורים ביכולותיו הכלכליים של החייב או בהתנהלותו.

הדרך השניה לשיקומו של היחיד עוברת דרך הפטר אשר מוציא את החייב לחיים כלכליים חדשים עם דף חלק בין אם בסיום תקופת התשלומים ובין אם באופן מיידי.

סימן ג’: הפטר לאלתר סעיף 167. (א) “בית המשפט לא יטיל על יחיד שכושר ההשתכרות שלו אינו עולה על המחיה חובת תשלומים, וייתן לו הפטר כאמור בפרק ט’: הפטר, לאלתר”.

ההערכה לגבי הפרקטיקה, באשר למתן הפטר מיידי היא, כי העניין יבוצע בזהירות הרבה המתבקשת.

למרות השאלות הרבות העולות כאשר מנסים להעריך איך יתפרש החוק בפרקטיקה, עדיין ניתן לומר בביטחון כי הדרך לשיקומו הכלכלי של היחיד יעיל יותר מבחינה דיונית, קצרה יותר בזמן וזולה יותר לכל העוסקים והנוגעים בההליך.

[1] יחיד- שאיננו גוף שהתאגד ונרשם ברשם החברות או העמותות וכו’

חשיבות הליווי המשפטי

להרחבה ולקריאה מעמיקה יותר של החוק ותנאיו ניתן לקרוא בקישור הבא:

נקלעת למשבר חובות? זה לא סוף העולם…. 

אני מזמין אותך לפגישת ייעוץ משפטי בעניינים הקשורים למשבר הכלכלי אליו נקלעת, לרבות הסדר חוב, איחוד תיקים ופשיטת רגל. 

חבל על כל יום שאתה מחכה!
פנה אלי עוד היום ותאם פגישת ייעוץ משפטית לבחינת האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך.

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com