מידע לבעלי מניות
מור ושות׳ - חברת עורכי דין

מור ושות׳ - חברת עורכי דין

להחלטות החשובות בחיים. (ולאחריהם)!

זכות בעלי מניות בחברה לקבל מידע אודותיה

זכות בעלי מניות בחברה לקבל מידע אודותיה

שלום רב,

הנני בעל מניות בחברה מסוימת. פניתי לעו"ד הדין ולבעל החברה לקבלת דוחות כספיים ופרוטוקולי ישיבות של החברה כפי שאני זכאי על פי חוק כבעל מניות. עו"ד הדין של החברה והבעלים מתעלמים מבקשתי. מה עלי לעשות? 

תודה.

שלום רב לך,

זכות העיון במסמכי החברה מוענקת לבעלי מניותיה ומוסדרת במספר סעיפים : 
לבעל מניות לעיין במסמכי החברה המפורטים להלן:
א. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות, כאמור בסעיף 90;
ב. מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים כאמור
בסעיף 129;
ג. תקנון ודוחות כספיים כאמור בסעיף 187;
ד. כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או לרשות לניירות ערך, העומד לעיון הציבור ברשם החברות או ברשות ניירות ערך, לפי הענין.
ה. בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה,
לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל אחד מאלה: (סעיף 185 (א) )
(1) המסמך הנוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275;
(2) בחברה פרטית – אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה.

(ב) החברה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת החברה.

הפרשנות המקובלת לסעיף 185(א)(2) לחוק החברות מאפשר קבלת מסמכים הנמצאים ברשות החברה לקראת דיון באסיפה הכללית רק ביחס לנושאים המועלים להצבעה באותה אסיפה כללית, ולא ביחס לנושאים אחרים המצויים על סדר יומה של האסיפה הכללית. 

ההסדר המקובל לפי סעיף 185 (א)(2) לחוק החברות, הינו ההסדר הבסיסי ובהחלט ישנה אפשרות להרחיב את הזכות לקבל מידע באמצעות הסדרים חוזיים בין בעלי המניות, למשל כהוראות תקנון המרחיבות את זכות בעלי המניות לקבלת מידע ולכן יש גם לעיין בתקנון החברה שלכם, אשר ייתכן ומרחיב את זכות העיון במסמכים לבעלי המניות. 

מן הכלל אל הפרט, ככל שמדובר בעניין חשוב ואחזקותיך בחברה כעניין של עלות מול תועלת מצדיקות פניה לבית משפט, אנו ממליצים למצות הליכים מול החברה באופן רשמי ולדרוש את גילוי המידע שלעיל תוך זמן קצוב, ככל שהחברה לא תיענה תוך זמן קצוב, תוכל למצות את ההליכים המשפטיים מולה לפי ההסדרים שלעיל. (צו לגילוי מסמכים ופניה מכוח ההסדרים שנועדו להגן על הבל מניות ולמנוע את עושק/קיפוח המיעוט ס' 191 לחוק החברות). 

בשלב זה הדבר הנכון לך זה לפנות לייעוץ משפטי אצל עו"ד הבקי במשפט מסחרי. 

בכבוד רב,
מור ושות', משרד עורכי דין

 

שתף פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

Social Security Claims In Israel – All you need to Know

Social Security Claims – All you need to Know  Many times, throughout our lives, we need the services of the National Insurance Institute. For example, immediately after birth, in the framework of child benefits and later in various circumstances such as requiring unemployment benefits, after dismissal from work,  after an injury at work, or God

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי – כל מה שצריך לדעת

כל מה שצריך לדעת בעניין תביעות ביטוח לאומי מאת מחלקת ביטוח לאומי במשרד עורכ דין מור ושות׳ פעמים רבות במהלך חיינו, אנו נזקקים לשירותיו של המוסד לביטוח לאומי. כך למשל, מיד לאחר לידה, במסגרת קצבאות ילדים ובהמשך בנסיבות שונות כגון, דרישת דמי אבטלה לאחר פיטורים מעבודה או לאחר פגיעה בעבודה או חלילה בשל מחלה קשה

קרא עוד »

זקוק לסיוע משפטי? חייג אלינו עכשיו 02-595-3323

לשימת ליבך

אין לראות בתכני האתר ייעוץ משפטי, המלצות או חוות דעת: למרות שמשרדנו עושה מאמצים לעדכן את תוכן האתר והבלוג, לא ניתן להסתמך על האמור ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני.התכנים אשר כתובים באתר ובבלוג המשפטי אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת. אין להסתמך על האמור לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה. האמור באתר ובבלוג אינו מתיימר לכסות את מכלול ההוראות בדין או נסיבות המקרה. להפך התוכן שבאתר הינו כללי בלבד ורובו נשען על הנחות יסוד שונות שבהכרח לא יתאימו לכל מקרה ומקרה. על-מנת לקבל יעוץ משפטי מדויק אודות מקרה ספציפי עליכם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום. המסתמך על האמור באתר ללא ייעוץ משפטי נושא באחריות המלאה למעשיו.

גלילה למעלה