חוק הכניסה לישראל

חוק הכניסה לישראל, כשמו, הוא החוק אשר מסדיר את ענייני הכניסה והשהייה בישראל. החל בתיירים ושוהים עראיים (זמניים), וכלה באזרחים ותושבי קבע.

החוק "מלווה" את כל הנכנסים לישראל, מרגע הכניסה דרך שהותם בארץ וכלה בעזיבתם.

החוק ותיק למדי, חוקק לראשונה בשנת 1952 ותוקן פעמים רבות מאז. תקנות הכניסה לישראל שתוקנו על פיו ב 1955 הוחלפו בשנת 1974.

כל אדם המעוניין להגיע לישראל יהיה כפוף לחוק ולפעול על פי הוראותיו, בפרק הראשון יהיה עליו לעמוד בדרישות על מנת לזכות באפשרות להיכנס לארץ, דרישות כגון החזקה באזרחות או רשיון ישיבה/ אשרת ביקור קבועה או זמנית מסוגים שונים.

תיקון BDS

תיקון חדש יחסית של החוק (2017) קובע כי פעילים של קבוצות B.D.S ֹ(אנשים אשר פועלים לקידום חרם על מדינת ישראל) לא יוכלו לקבל אשרות כניסה לישראל למעט באישור וטעמים מיוחדים של שר הפנים.

סמכויות שר הפנים

החוק אף מסמיך את שר הפנים להרחיק ולגרש את מי שעובר על על תקנות החוק ושנכנס או נמצא בישראל בניגוד לחוק. שר הפנים אף מוסמך לבטל את אשרתו של אדם שעבר על תנאיה של האשרה שניתנה לו.

מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

הסמכות לכליאת מסתננים ושוהים בלתי חוקיים נובעת אף היא מהוראות החוק וכן העונשים הקבועים בחוק לאלו שמסייעים להם להיכנס לארץ שלא כדין או המסיעים אותם ממקום למקום.

פרשת לנסקי

לרבים בישראל זכורות פרשיות שונות הנוגעות לחוק הכניסה לישראל, לותיקים יותר זכורה 'פרשת לנסקי', יהודי אמריקאי שהגיע לארץ וביקש לקבל אזרחות מכוח חוק השבות. שר הפנים דאז בחר שלא להעניק לו אזרחות כיוון שהיו לו קשרים עברייניים עם המאפיה בארה"ב ועל כן בחר לאפשר ללנסקי לבקר בארץ אך לא לקבל אזרחות וכך גורש לנסקי בתום תוקפה של אשרת התייר שלו.

פרשיה נוספת שהתפרסמה היתה של הסופר הגרמני גינתר גראס אשר כניסתו לישראל סורבה בשנת 2012 על ידי שר הפנים כיוון ששירת בזמנו בגדודי הס"ס הנאצי.

אזרחות ישראלית לתושבי קבע - מזרח ירושלים

מדינת ישראל העניקה לערבים תושבי מזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים תושבות קבע ישראלית, תושבות זו אינה קבועה וניתן לשלול אותה לו שוהים זמן רב מחוץ למדינת ישראל ומסיבות אחרות המפורטות בחוק הכניסה לישראל. זהו נושא נוסף מני רבים אשר נקבע ומוסדר בחוק ואשר משרדנו מתעסק בו דרך קבע.

ערעורים על החלטות אשר נתקבלו בכפוף לחוק הכניסה לישראל מובאים בפני בית דין לעררים אשר הוקם אף הוא לפי החוק, והוא המוסמך לדון בעררים אלו.

 

 משרדנו עוסק רבות בעניינים הקשורים בחוק הכניסה לישראל וייצוג מול רשות האוכלוסין וההגירה. 

אנו עוסקים רבות בהליך המדורג לקבלת תושבות קבע או אזרחות ישראלית מתוקף איחודי משפחות, בני זוג ישראלים וטעמים הומניטריים כאלו ואחרים.

לתיאום פגישת ייעוץ משפטי פנו אלינו עוד היום 02-595-3323

אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר לתיאופ פגישת ייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות בפניך בקשר לעניינים הקשורים לחוק הכניסה לישראל

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com

גלילה למעלה