עסקאות מקרקעין, תכנון ובניה הם מהעסקאות הגדולות והיקרות שאדם עושה בחייו,
עיסוק בתחום זה מחייב זהירות יתר.

אתם צפויים לעסקת מקרקעין? 

אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו בכל ההיבטים הקשורים בעסקה

טפסים ומקורות

הסכם ממון

  • הסכם ממון שלא אושר כדין
  • הצעת חוק דיני ממונות
  • בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות עם הסכם ממון
  • טופס מס׳ 13 – אימות הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין
  • הסכם ממון – הלכת פלם
  • אימות מסמכים ישראליים ציבוריים  
  •  
גלילה למעלה