סוגי אשרות שהייה בישראל

מדינת ישראל היא מקום אטרקטיבי מאד. כמדינה קטנה עם הזדמנויות גדולות, תעשיית הייטק עניפה ויזמים רבים, ישנו זרם בלתי פוסק של אנשים המעוניינים לבקר או להגר למדינת ישראל.

כיוון שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, האפשרות להגר לישראל ללא סיבה מיוחדת (זכאות על פי חוק השבות או מסיבות הומניטריות) הינה מוגבלת ביותר, מנקודת מבט זו, מדינת ישראל היא מקום שקשה מאד להגר אליו.

 לעומת הקושי בהשגת אישור להגר או לשהות באופן קבוע בישראל, השגת אשרה לביקור מוגבל בזמן בישראל היא קלה יחסית, ביקור לשם עבודה מוגבל למדי אך אשרת ביקור כתייר ללא אישור עבודה  קלה מאד להשגה ומוענקת באופן כמעט אוטומטי לאזרחי רוב מדינות העולם בביקורת הדרכונים בכניסה לישראל.

משרדנו מתמחה בסיוע לקבלת כל סוגי אשרות השהיה ובמיוחד בהשגת מעמד של קבע על ידי קבלת תושבות קבע ואזרחות.

אשרות הביקור מסומנות באות ב':

אשרת עבודה זמנית – ב/1

אשרת עבודה זו ניתנת לעובדים זרים המגיעים לארץ לתקופה של שנה וניתן להאריכה עד 5 שנים ושלשה חודשים בכפוף לנהלי רשות האוכלוסין.

חשוב מאד לציין כי לא ניתן לקבל אשרה זו כאשר נמצאים בארץ עם אשרת תייר! יש להגיש בקשה לקבלת אשרה זו בארץ המוצא ולקבלה טרם ההגעה לארץ.

אשרת תייר- ב/2

 אשרה זו היא הנפוצה ביותר, היא ניתנת אוטומטית לאזרחי כ 65 מדינות אשר הסכם פטור מבקשה לויזה נחתם עימן. אזרחי מדינות אלה אינם נדרשים להגיש בקשה לאשרה זו אלא יכולים לקבלה בלא בקשה מראש, בעת ההגעה לביקורת הדרכונים. אזרחי מדינות שאינן חתומות על הסכם זה נאלצים להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית במדינת מגוריהם ולהמתין לקבלת האשרה טרם הגעתם לארץ.

אשרת עבודה בהתנדבות – ב/4

אשרה לזרים המעוניינים להגיע ולהתנדב בישראל, ללא שכר.

בתחום אשרות השהיה לטווחים ארוכים יותר, ישנן אשרות המיועדות לשהיה זמנית (למרות היותה ארוכה) וישנן אשרות המיועדות לישיבת קבע.

אשרת עולה בכוח – א/1

אשרה המיועדת ליהודים אשר זכאים לאזרחות ישראלית מכוח חוק השבות אך אינם מעוניינים לקבל אזרחות אלא לבדוק את היתכנותה של עליה לישראל, אשרה זו מזכה את המחזיק בכל הזכויות הניתנות לאזרחים מאת הביטוח הלאומי ומאפשרת למחזיק לעבוד בישראל.
את אשרה זו ניתן להאריך עד 5 שנים.

אשרת סטודנט – א/2

אשרה זו מאפשרת לסטודנטים לשהות בארץ בזמן לימודיהם בישראל.
על מנת לקבל אשרה זו על המגיש לבקש אותה בארץ מוצאו ולהמציא אישורי קבלה ללימודים ואישורים המעידים על יכולתו להתנהל כלכלית בזמן שהותו בארץ.

 תיקון שנעשה בתקנות הכניסה לישראל מאפשר למחזיקי אשרה זו אשר זכאים אף לאזרחות מכוח חוק השבות לעבוד בזמן שהותם בישראל על מנת לסייע להם להגיע להחלטה לעלות לארץ.

אשרת איש דת - א/3

אשרה הניתנת לאחר בקשה של מוסד דתי להזמנת איש דת מסויים כדי לשאת בתפקיד דתי בארץ. על המוסד הדתי להיות מוכר בארץ ולערוב ליציאתו של איש הדת בסיום תפקידו או תוקפה של האשרה.

אשרת קרוב משפחה של תושב ארעי - א/4

אשרה זו ניתנת לקרובי משפחה של בעלי אשרות זמניות דוגמת אשרה א/3 ואשרה א/2.

רשיון כללי לישיבת ארעי – א/5

אשרה זו היא מאפשרת למחזיק בה מגורים ועבודה בישראל ומזכה את המחזיק בכל הזכויות בביטוח הלאומי כמו תושב קבע או אזרח.
אשרה זו ניתנת בעיקר לאלו אשר נמצאים בתהליך לקראת קבלת אזרחות או תושבות קבע, מתוקף נישואין או מסיבות הומניטריות.

חשיבות הליווי המשפטי

במאמר זה סקרנו את סוגי אשרות השהייה הנפוצות  והעיקריות בישראל. 

מחלקת מעמד אישי במשרדנו מתמחה בליווי משפטי בהסדרת מעמד בישראל.  

אתה נדרש להסדיר את מעמדך או מעמד קרוב לך בישראל? 

אני מזמינה אותך לפגישת ייעוץ משפטי בעניינים הקשורים להסדרת מעמדך

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com