פיצויים מביטוח לאומי - נפגעת מתאונת עבודה? ממש את זכויותיך

רוצה פיצויים? נפגעתם בתאונת עבודה? ייתכן והנכם זכאים לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בשל הפגיעה בכושר העבודה. הפיצוי הכספי מתחלק לשני שלבים: ראשית ישנם דמי פגיעה ולאחריהם ניתן להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. במאמר זה נציג את הדגשים החשובים במסגרת תביעת נכות מעבודה.

קבלת פיצויים - דמי פגיעה

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה ובעקבות התאונה נפגע כושר עבודתו, רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שני סוגי פיצויים. הראשון הוא דמי פגיעה, המשולמים לעובד למשך 3 חודשים לכל היותר. ככל ולאחר תקופה זו, לא שב העובד לכושר עבודתו, באופן מלא או חלקי, לא יוכל להמשיך לקבל דמי פגיעה, אלא עליו להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה.

תביעה לגמלת נכות מעבודה

כאשר תאונת העבודה הותירה לעובד נכות, יש באפשרותו להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. זו תשולם כקצבה חודשית או כמענק חד פעמי, בהתאם לאחוזי הנכות שתקבע הוועדה הרפואית. במסגרת תביעה זו יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים העדכניים בדבר מצבו של העובד, אלו שלא הוגשו בעת הגשת תביעה לדמי פגיעה. עתה נסביר אלו דגשים חשוב לדעת באשר לתביעת נכות מעבודה.

מועד הגשת התביעה

אם נפגעתם בתאונת עבודה, אל תשתהו בפנייה לביטוח לאומי. זאת משום שעל העובד להגיש את התביעה לדמי פגיעה, תוך 12 חודשים מהמועד בו נפגע העובד ואינו מסוגל לעבוד. הגשת התביעה לאחר שחלף מועד זה, עלולה לפגוע בזכאות לדמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה באופן מלא או חלקי.

מה עדיף מענק חד פעמי או קצבה חודשית?

התשלום בגין גמלת נכות מעבודה, ניתן כמענק חד פעמי או קצבה חודשית. כאשר הוועדה הרפואית קבעה דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9-20 אחוז, ישולם לעובד מענק חד פעמי. היה ונקבעה למבוטח נכות צמיתה של מעל 20% ישלם לו ביטוח לאומי קצבה חודשית. כמו כן, כאשר נקבעה נכות זמנית יהיה העובד זכאי לתשלום של קצבה חודשית ובלבד כי דרגת הנכות שנקבעה לו הנה מעל 9%.

המסמכים הרפואיים

הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי הקובעת את אחוזי הנכות עקב תאונת עבודה, מתבססת בעיקר על התיעוד הרפואי שצורף לתביעה. לכן, לא ניתן להכביר בחשיבותו. על העובד לוודא כי בידו  מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים באופן המדויק ביותר את מצבו ובפרט את המגבלות מהם הוא סובל עקב התאונה. 

הופעה בפני הוועדה הרפואית

החלטתה של הוועדה מתבססת כאמור על התיעוד הרפואי, אך גם על התרשמותה ממצבו של העובד בעת התייצבותו מולה. על כן על העובד לתאר בברור את טיבה והיקפה של הפגיעה, את המגבלות מהן הוא סובל ואת השפעתן על כושר עבודתו. מטבע הדברים, למבוטחים רבים יש חשש מפני הופעה בוועדה ולכן רשאי העובד להיות מיוצג בוועדה על ידי נציג מטעמו, לרבות עו"ד.

בעיות רפואיות קודמות

דגש נוסף חשוב הוא כי בעת קביעת הנכות, תתייחס הוועדה רק לליקויים הרפואיים אשר נגרמו עקב הפגיעה בעבודה. קרי, אם למבוטח בעיות רפואיות אשר נוצרו טרם תאונת העבודה, ככלל, הוועדה הרפואית לא תתחשב בהם לצורך קביעת הנכות. זאת אלא אם אלו הוחמרו כתוצאה מהתאונה.

הגשת ערר

ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטתה הוועדה הרפואית לעררים רשאית לבטל או לשנות את החלטת הוועדה הראשונה וזו סופית ולא ניתן לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלב לבית הדין האזורי לעבודה.

ייצוג משפטי

בשל חשיבותה הכלכלית של תביעת נכות מעבודה, מומלץ מאוד לא לטפל בתביעה באופן עצמאי אלא לפנות לעורך דין מומחה בתחום. לעורך הדין הידע והניסיון בהתנהלות מול ביטוח לאומי ויוכל אפוא להגדיל את סיכויי קבלת התביעה והפיצוי המקסימאלי. עורך הדין יטפל בכל היבטי התביעה, החל מאיסוף התיעוד הרפואי הרלוונטי והכנת התביעה וכלה בייצוג העובד בפני הוועדה הרפואית ובהליך הערר אם יהיה בכך צורך, לשם השגת התוצאה המיטבית.

במשרדנו מחלקת נזיקין וביטוח לאומי, יש לנו הצלחות רבות בייצוג נפגעים מול הביטוח הלאומי. 

 

נפגעת בעבודה? 

אני מזמין אותך לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות לרשותך לשם קבלת מלוא זכויותיך.

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com

גלילה למעלה