קצבת ניידות

כל אדם אשר משרד הבריאות קבע כי הנו מוגבל בניידות, זכאי לקבל הטבות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. מטרתן של הטבות אלו היא לסייע לאוכלוסייה זו להשתלב בקהילה ולנהל חיים פעילים ועצמאיים. בין ההטבות השונות שניתן לקבל: קצבת ניידות חודשית, הלוואות לרכישת רכב ואביזרים וכן שירותי גרירה.

מיהו מוגבל בניידות?

ככלל, אנו יודעים כי ועדה רפואית של ביטוח לאומי, היא זו הקובעת האם מבוטח סובל מנכות כלשהי ועל כן זכאי לקבלת קצבה או הטבות אחרות. אולם, במקרה של מוגבלות בניידות, הפרוצדורה היא שונה ויש לפנות קודם למשרד הבריאות, אשר ועדה רפואית מטעמו היא זו שתקבע האם המבוטח הנו מוגבל בניידות או אם לאו ומהו אחוז מוגבלותו. רק אם קבעה הועדה כאמור כי למבוטח אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בהטבות, יוכל הוא לפנות לביטוח לאומי ולממש את זכויותיו ממנו. זאת בכפוף לכך כי ביטוח לאומי קיבל את קביעתו של משרד הבריאות.

פנייה למשרד הבריאות

יש להגיש טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות והמבקש יוזמן לוועדה רפואית. זו תקבע האם קיימת למבקש מוגבלות בניידות ואת טיבה, על פי רשימה מוגדרת. בהתאם לה, תקבע הועדה האם זכאי המבוטח להטבות ניידות מביטוח לאומי ואם כן, לאיזה סוג של הטבות. זאת משום שביטוח לאומי מעניק הטבות שונות ולכל אחת מהן, תנאי זכאות משלה. לאחר קביעתו של משרד הבריאות כאמור, יוכל המבוטח לפנות לביטוח לאומי למימוש זכויותיו. נציין כי על החלטת הועדה הרפואית של משרד הבריאות ניתן להגיש ערר תוך 60 יום, כאשר שני הצדדים רשאים לערער עליה, הן ביטוח לאומי והן המבוטח.

פנייה לביטוח לאומי

מבוטח שהוכר על ידי משרד הבריאות כמוגבל בניידות והוועדה מנתה את ההטבות להן זכאי בשל כך, יפנה לסניף הביטוח הלאומי אליו הוא שייך ויגיש תביעה למחלקת ניידות. בשלב זה, הביטוח הלאומי יבדוק את החלטתו של משרד הבריאות בעניין המבוטח ויחליט אחת מאלו: לקבל את קביעתו באופן זמני, לקבלה לצמיתות או לערער על החלטתו, כאמור מעלה. נציין כי על החלטתו זו של ביטוח לאומי, רשאי המבוטח לערר לוועדת התביעות של הביטוח הלאומי או לפנות לבית הדין לעבודה.

קצבת ניידות חודשית

עד כה סקרנו בכלליות את הפרוצדורה להכרה במוגבלות בניידות. עתה נציג כמה מן ההטבות להם זכאים מבוטחים המקבלים הכרה זו. ההטבה הראשונה היא קצבת ניידות חודשית, המיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות של המבוטח. הקצבה משולמת בין אם למבוטח יש רכב בבעלותו ובין אם לא, בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו לכל קטגוריה. שיעורי קצבת הניידות מתעדכנים מעת לעת, על פי נתונים שונים כגון מחירי הדלק ועלויות ביטוח הרכב. כמו כן, מוגבל בניידות שהמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הנו 40 ק”מ לפחות עשוי להיות זכאי לתוספת לקצבה.

הלוואות לרכישת רכב ואביזרים

הטבה נוספת אשר מוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לה היא הלוואות שונות, כגון: הלוואה לרכישת רכב, הלוואה לרכישת אביזרים לרכב ולהתקנתם, לרבות מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב, וכן, הלוואה למימון המיסים הכרוכים ברכישת רכב. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי מפעיל תכנית ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים ומבקשים ללמוד כיצד לנהוג ברכב שאליו ניתן להיכנס עם כיסא גלגלים. לכל אחת מן ההטבות שלעיל, ישנם תנאי זכאות שלה.

שירותי גרירה

מבוטח מוגבל בניידות אשר רכש רכב באמצעות הלוואה עומדת של ביטוח לאומי ומקבל ממנו קצבת ניידות, זכאי לשירותי גרירה, ללא רכב חלופי. הביטוח הלאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון וכאשר המבוטח זקוק לשירות ומפעילו, חברת הגרירה תגבה ממנו המחאה לעירבון. לאחר בירור מול הביטוח הלאומי שאכן קיימת לאותו מבוטח הזכאות לשירותי גרירה כאמור, לא תיגבה ההמחאה על ידי חברת הגרירה.  

את/ה מוגבל בניידות? 

אני מזמין אותך ליצור איתי קשר טלפוני או בוואטסאפ ולהיוועץ עמי בעניינים הקשורים לתביעה לקצבת ניידות.

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com