תביעה בשל מחלת מקצוע

מחלת מקצוע, כשמה כן היא, הנה מחלה שלקה בה עובד בשל תנאי העסקתו. כאשר זו פגעה בכושר העבודה, יכול עובד לקבל גמלת נכות מעבודה. זאת בתנאי כי מחלתו מופיעה בתקנות הביטוח הלאומי וכי הוועדה הרפואית מטעמו קבעה כי העובד סובל מ9% נכות לפחות.

מחלות מקצוע - דוגמאות

הנטייה הטבעית היא לחשוב כי כל מחלה שנגרמה עקב תנאי העבודה, תוכר כמחלת מקצוע של ידי הביטוח הלאומי, אולם אין זה כך. קבלת גמלת נכות מעבודה עקב מחלת מקצוע מחייבת כי זו תופיע ברשימת המחלות הסגורה שקבע ביטוח לאומי בתקנותיו. בין המחלות שהוכרו כמחלות מקצוע ניתן למנות את אלו:

  • מחלות מפרקים, שרירים ומערכת העצבים
  • הרעלות למיניהן כגון: הרעלת כרום, עופרת, כספית, או זרחן.
  • פגיעה בשמיעה בשל חשיפה לרעש, למשל תופעת טנטון
  • מחלות עור שונות
  • סרטן כגון סרטן עור או ריאות

גמלת נכות מעבודה

עובד שלקה במחלת מקצוע כאמור, זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה מביטוח לאומי. זו אמורה לפצות את העובד בשל אובדן כושר העבודה שגרמה המחלה בה לקה. לשם קבלת הפיצוי, על העובד להגיש תביעה מתאימה לביטוח לאומי ולהופיע בפני ועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי נכותו. במידה וקבעה הועדה כי דרגת הנכות היא בין 9%-19% יהיה העובד זכאי למענק חד פעמי. במידה ודרגת הנכות שנקבעה הנה 20% ומעלה, יהיה העובד זכאי לגמלה חודשית. אחוזי נכות מתחת ל9% אינם מזכים בתשלום.

חשיבות הליווי המשפטי

על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת התביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, מומלץ להסתייע במשרד עורכי דין המתמחה בתחום. עורך הדין יוודא כי בידיו של העובד כל המסמכים הרפואיים הדרושים להוכחת מצבו, הוא ינסח את התביעה וייצג את העובד בפני הוועדה הרפואית. לעניין זה חשוב לציין כי גם אם העובד לקה במחלה שאינה רשומה ברשימת המחלות, ייתכן ויוכל להגיש את התביעה במסלול אחר כגון מיקרוטראומה. כמו כן, לעיתים קמה עילת תביעה גם נגד המעסיק ועל כן, ישנה חשיבות רבה מאוד לקבלת ייעוץ משפטי על מנת שהעובד יוכל לקבל את מלוא הפיצוי לו הוא זכאי מכל הגורמים.

תביעה נגד המעסיק

במקרים רבים של מחלת מקצוע, יש לעובד עילת תביעה נוספת, נגד המעסיק. זאת כאשר המעביד לא סיפק תנאי עבודה ראויים ו/או הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו למנוע את הסיכונים שבעבודה ולו היה עושה כן, מצבו של העובד היה נמנע. תביעה זו יכול שתוגש בין אם מחלת המקצוע בה לקה העובד נכללת ברשימת המחלות של ביטוח לאומי ובין אם לאו. כמו כן, במקרה שבו המחלה מופיעה ברשימה, אך ביטוח לאומי דחה בכל זאת את תביעת העובד מכל שיקול שהוא, תביעת העובד נגד המעסיק עדיין עומדת משהיא אינה תלויה בהחלטתו של ביטוח לאומי.

נפגעת בשל עבודתך? 

אני מזמין אותך לפגישת ייעוץ משפטי במהלכה ובליווי מומחה רפואי, נבחן את סיכויי תביעתך

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com

תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע  תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע תביעה בשל מחלת מקצוע  תביעה בשל מחלת מקצוע 

גלילה למעלה