תביעה לדמי לידה

יציאה לחופשת לידה, הנקראת כיום תקופת לידה והורות, יכולה לזכות את היולדת בתשלום בדמי לידה מביטוח לאומי. תשלום זה נועד לפצות על אובדן הכנסה בתקופה שהאישה אינה עובדת לרגל הריונה והלידה. חשוב לציין, כי אבות רשאים להחליף את בת זוגתם בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה.

תנאי הזכאות

מלבד קיומה של הלידה, ביטוח לאומי קבע שני תנאי זכאות נוספים לקבלת דמי לידה. התנאי הראשון הוא כי האישה הפסיקה לעבוד במהלך הריונה. כאשר מדובר על עובדת עצמאית, רשאית היא לבצע פעולות לשימור העסק שלה, ללא שהדבר ייחשב כאילו עבדה ויפגע בזכאותה לתשלום דמי לידה. התנאי השני הוא כי היולדת צברה תקופת אכשרה מזכה, קרי תקופת עבודה עבורה שולמו דמי ביטוח לאומי. בהתאם למשכה של תקופת האכשרה, ייקבע משך הזמן בו תוכל האישה לקבל דמי לידה, כאשר ככלל, מדובר על תקופה מירבית של 15 שבועות, או תקופה חלקית של 8 שבועות. במקרה של לידה רב עוברית או אשפוז בבית חולים של האישה או של הילד למשך 15 יום לפחות (לא בהכרח רצופים), ניתן לקבל הארכה של תקופת הזכאות לתשלום.

הגשת התביעה

למעט מקרים מסוימים בהם ישולמו דמי הלידה באופן אוטומטי, קבלתם מצריכה הגשת תביעה לביטוח לאומי אליה יש לצרף מסמכים שונים בהתאם לנסיבות המקרה. התביעה תוגש לא יאוחר מ12 חודשים ממועד הפסקת העבודה וניתן להגישה כבר במהלך ההיריון אם האישה הפסיקה לעבוד. אולם, יש לשים לב כי מועד ההגשה אינו לפני 9 שבועות ממועד הלידה המשוער. מתי היולדת לא צריכה להגיש תביעה לדמי לידה? כאשר היא ילדה בבית חולים ועונה על אחד מאלו:

האישה היא עובדת עצמאית, היולדת הנה עובדת שכירה ולמעסיק שלה יש הסדר עם ביטוח לאומי, אישה שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה או קבלה קצבה לשמירת היריון עד הלידה.

סכום דמי הלידה

דמי לידה משולמים בתשלום אחד ישירות לחשבון הבנק של היולדת והוא נקבע על פי גובה השכר על האישה ועד לתקרה היומית המקסימאלית שקבע הביטוח הלאומי, העומדת נכון לכתיבת שורות אלו על סך של 1,481.33 ש"ח ליום. ככלל, סכום הקצבה היומי לו תהיה היולדת זכאית הוא הגבוה מבין השניים: שכרה בשלושת החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90, או שכרה בששת החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180. במקרה שבו הייתה ירידה בשכר עקב מחלה, תאונה או נסיבה אחרת שלא הייתה תלויה באישה, ניתן להגיש לביטוח לאומי את האישורים המתאימים והוא ישקול לחשב את סכום הקצבה היומי בדרך אחרת.

דמי לידה לאב

אב אשר רוצה לצאת לתקופת לידה והורות, יחד עם בת הזוג או להחליף אותה בחלק מן התקופה, יכול להיות זכאי לדמי לידה. כמו כן, אב ביולוגי ללא בת זוג, יכול גם הוא להיות זכאי בתנאים מסוימים. להלן תנאי הזכאות המרכזיים לקבלת דמי לידה לאב:

  1. היולדת זכאית לתשלום: האישה זכאית לדמי לידה ותנאי זה קיים משום שאב השוהה בחופשת לידה, עושה כן על חשבון ימי הזכאות של האישה.
  2. תקופת אכשרה: האב צריך לצבור תקופת אכשרה מזכה כמו זה שתואר עבור היולדת.
  3. הפסקת עבודה: האב הפסיק לעבוד לצורך טיפול בילד ואם הנו עצמאי, רשאי הוא לבצע פעולות לשימור העסק שלו ללא שהדבר יפגע בזכאות לתשלום.
  4. ויתור מצד בת הזוג: היולדת הצהירה בכתב כי היא מסכימה לוותר על חלק מתקופת הלידה והורות המגיעה לה, והיא חזרה לעבודה בתקופה שבה האב נמצא בחופשת לידה.

חשיבות הליווי המשפטי

לקבלת דמי הלידה חשיבות כלכלית רבה ולכן, מומלץ לפנות לסיוע משפטי בעניין זה על מנת לוודא את קבלת התשלום המקסימאלי מביטוח לאומי. כמו כן, לנשים בהיריון ולידה זכויות נוספות מביטוח לאומי, כמו גם מן המעסיק ועל כן מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה למימוש מלוא הזכויות.

 

נתקלתם עם בעיה במימוש זכויותיכם בביטוח הלאומי? 

אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר בטלפון או בוואטסאפ על מנת לסייע לכם לממש את זכויותיכם. 

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com

גלילה למעלה