על משמורת ילדים וכיצד היא נקבעת?

בעת גירושין עם ילדים, שאלת המשמורת היא לב ליבו של ההליך. באפשרותם של בני הזוג להגיע להסכמה בנושא זה ובהעדרה, מה שקורה במקרים רבים, תוגש תביעת משמורת ובית המשפט יידרש להכריע בעניין. לסוגיית המשמורת, חשוב לומר, יש גם השלכה ישירה על גובה המזונות בו יחויב כל אחד מן ההורים.

הסכם גירושין או תביעת משמורת?

אין ספק כי הדרך הטובה ביותר להכריע בכל סוגיות הגירושין, היא בהסכמה, על מנת לחסוך לצדדים את הצורך בניהול הליך משפטי ממושך ויקר, אשר גורם לרוב להסלמת המתחים בין בני הזוג. הדבר נכון במיוחד לעניין משמורת הילדים אשר באופן טבעי, יכול להוביל למאבק משפטי חריף וממושך בין בני הזוג, ולכך השפעה ישירה על רווחתם של הילדים. היה הצדדים הצליחו להגיע להסכמה, זו תעוגן בהסכם משמורת, או במסגרת הסכם גירושין כולל. בעת עריכת ההסכם, יש להתייחס באופן מפורט לחלוקת זמני השהות בין ההורים, לרבות לעניין חופשות וחגים. כמו כן, לצד הגדרה ברורה של המועדים, חשוב גם להותיר מקום לגמישות, על מנת שההסדר יהיה ישים לאורך זמן ולא יעורר מחלוקות בין הצדדים בעתיד. כאשר לא ניתן היה להגיע להסכמה בין בסוגיה זו, לא נותר אלא להגיש תביעת משמורת, במסגרתה בית המשפט הוא זה אשר יכריע בין הצדדים, כאשר העקרון המנחה אותו בקבלת החלטה, הוא טובת הילד.

טובת הילד

מונח זה משמעותו מכלול של נתונים אודות נסיבות המקרה, המעידות על הסדר המשמורת המתאים ביותר לילד, אשר יעניק לו את הסביבה הרגשית והכלכלית היציבה ביותר. על מנת להבין בכל מקרה המובא לפניו, מהי טובתו של הילד, יבחן בית המשפט בין היתר את טיב הקשר בין כל אחד מההורים לילד, את מידת המסוגלות ההורית של כל אחד מהצדדים, את אורח החיים ושעות העבודה, יכולת כלכלית ועוד. דעתו של הילד, גם לה יש משקל נכבדבעת קביעתו של בית המשפט בשאלת המשמורת, כל עוד הוא בוגר דיו כדי להבין את משמעות העניין ולהביע דעה. יש לציין כי טובת הילד נבחנת לא רק בעת שהוגשה תביעת משמורת, אז מסרו הצדדים את ההכרעה בנושא לידי בית המשפט, אלא גם בעת הסכם גירושין. מדוע? היות שההסכם טעון את אישורו של בית המשפט ואם סבר זה כי הסדר המשמורת עליו הסכימו הצדדים אינו תואם את טובת הילד, יש בסמכותו שלא לאשרו, אם כי מצב זה הוא נדיר מאוד.

על הקשר בין משמורת ומזונות

להסדר משמורת הילדים יש השלכה ישירה על גובה דמי המזונות. מדוע? היות שזה נקבע בהתאם לשלושה פרמטרים: זמני השהות של כל אחד מן ההורים עם הילדים, יחס ההכנסות של ההורים והיקף צרכיהם של הילדים. לעניין זה חשוב לציין, כי השפעת הסדר המשמורת על דמי המזונות עלתה באופן משמעותי מאז הלכת השוויון בנטל המזונות שקבע בית המשפט העליון ביולי 2017 במסגרת בע”מ 919/15. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, משום שעד אז, חבות המזונות הייתה מוטלת בעיקרה על האב, בין אם הילדים היו במשמורת מלאה ובין אם היו הם במשמורת משותפת ולאחר פסק הדין, שני ההורים נושאים יחד בחובת המזונות. שנית, מאז פסק הדין, נוסחת חישוב המזונות השתנה ואינה עוד מבוססת על חלוקה דיכוטומית של משמורת מלאה או משותפת, אלא על זמני שהות מדויקים, על פי אחוזים. כך הפך הסדר המשמורת למשמעותי עוד יותר בקביעת גובה המזונות והנו משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לאחוזי זמני השהות.

כיצד תיקבע המשמורת?
לחץ כאן
עומדים בפני גירושין ויש לכם ילדים?
אנו נילחם עבור זכויותיכם בסוגיית המשמורת, כמו גם בהליך הגירושין כולו.
תאם/י פגישה עוד היום
הקודם
הבא

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3322

office@MorLawOffice.com