פיצויים בשל תאונת עבודה

התרחשות תאונת עבודה עשויה להעמיד עובד שנפגע במהלך עבודתו, בפני מצב של חוסר יכולת להמשיך לעסוק בתחום בו עסק וצבר מומחיות, וזאת במקרים מסוימים לתקופה מוגבלת ובמקרים מסוימים לצמיתות. 

היות שסביר כי מקור פרנסתו של העובד ואף פרנסת בני ביתו נפגמת בשל אי יכולתו לעבוד, באפשרותו של עובד אשר נפגע במהלך עבודתו לזכות בפיצויים בשל תאונת העבודה וזאת ממספר מקורות ביטוח שונים ולשם כך מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בתאונות עבודה

מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה היא אירוע בו עובד נפגע בשל סיבה הקשורה בעבודתו. המונח אירוע שמקורו בעבודה הוא מונח הזוכה לפרשנות רחבה, כך שהוא חל אף ביחס לאירוע שבו אדם נפגע מחוץ למקום העבודה הפיזי במקרה שבו ביצע פעולה הקשורה לעבודה, וכן למשל באירוע שבו אדם נפגע במהלך מסלול הגעתו אל העבודה או מהעבודה בחזרה אל ביתו.

כיצד מדווחים על תאונת עבודה

הדיווח על תאונת עבודה חל כחובה על המעסיק וכרשות עבור העובד. בעוד שהמעסיק נדרש על פי חוק לדווח על תאונת עבודה לרשויות על תאונה שבגינה נגרמו לעובד יותר מ- 3 ימים של היעדר כושר עבודה, דיווח על תאונת עבודה מצד העובד נדרש להיות לגופים אשר מהם עשויה להתקבל קצבה או פיצוי. רצוי לפנות אל עורך דין דיני עבודה או עורך דין נזיקין לשם קבלת מידע נוסף.

מערכות הביטוח המספקות פיצוי לעובד שנפגע

אדם אשר עובד כשכיר עשוי להיות נתון ל- 3 מערכות ביטוח. הגוף הראשון הוא ביטוח לאומי. מדובר בביטוח שהתשלום עבורו הוא חובה, ובמקרה של תאונת עבודה, מיתרגמת חובה זו למענה סוציאלי עבור מי שזקוק לכך. ניתן לקבל מידע נוסף בנדון מידי עורך דין ביטוח לאומי. שני הגופים הנוספים הם הביטוח הפנסיוני של העובד וכן ביטוח תאונות עבודה פרטי.

דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה

מנגנון קבלת דמי פגיעה, דומה במידת מה למנגנון תשלום דמי אבטלה, מאחר והוא מספק מענה כספי מיידי אך זמני עבור מי שנפגע במסגרת תאונת עבודה. 

מדובר בקצבה שמוגבלת לתקופה של 13 שבועות בלבד וגובהה נגזר מגובה השכר הממוצע של העובד טרם התאונה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות אלינו: מור ושות׳, חברת עורכי דין – עורך דין תאונות עבודה, עורך דין לדיני עבודה בירושלים או עורך דין נזיקין.

התקרה היומית של דמי הפגיעה (מעודכן ליום 01.01.2022) היא כ- 1,141 ₪ כאשר השיעור המדויק הוא 75% ממשכורתו היומית הממוצעת של העובד, כאשר החודשים על פיהם נקבעת המשכורת היומית הממוצעת הם 3 חודשי העבודה אשר קדמו לתאונה שהובילה להפסקת הגעתו של העובד לעבודה.

כיצד נקבע אופן וגובה הפיצוי במקרה של תאונת עבודה?

כאשר מדובר בפיצויים שמקורם בביטוח הלאומי, הרי שלצד דמי הפגיעה המשולמים באופן זמני, באפשרות העובד הנפגע לקבל קצבת נכות לפרק זמן ארוך יותר. לשם כך, עליו להופיע בפני וועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו. למידע נוסף על וועדה רפואית, מומלץ להיעזר בעורך דין שמומחיותו:  עורך דין תאונות עבודה, עורך דין ביטוח לאומי או עורך דין דיני עבודה

קביעת גובה הפיצוי במקרה של ביטוח פנסיוני או פרטי

כאשר מדובר בפיצוי שמקורו בביטוח הפנסיוני, החובה המוטלת על המבוטח היא בדרך כלל הוכחה מבוססת אסמכתאות כי הפגיעה שנגרמה ליכולתו לעבוד כתוצאה מתאונת העבודה היא בשיעור של 25% לפחות, כאשר מדובר בפגיעה שהשפעתה היא לפרק זמן של למעלה מ- 90 יום. מידע על אופי האסמכתאות ניתן לקבל אצל עורך דין לדיני עבודה בירושלים.

בנוגע לביטוח פרטי, הרי שהתנאים נקבעים בהתאם לפוליסה אותה רוכש המבוטח. בשני ביטוחים אלו, גובה הפיצוי מוגבל בדרך כלל לסך של 75% מהמשכורת הממוצעת וזאת במסגרת תגמול חודשי קבוע. לקבלת מידע על אפשרויות הפיצוי רצוי לפנות אל עורך דין דיני עבודה, עורך דין נזיקין או עורך דין ביטוח לאומי.

תהליך תביעת תאונת עבודה – מה עושים?

כאשר מדובר בפיצוי מאת הביטוח הלאומי, יש צורך לזמן וועדה רפואית ולהעביר לידיה כל מסמך רפואי רלוונטי. הנפגע צפוי להיות מוזמן להופיע בפני הוועדה, ואחרי הדיון בעניינו תקבע הוועדה את שיעור נכותו. בהמשך לכך, תיקבע הזכאות או אי הזכאות לקצבה. על החלטה זו ניתן להגיש ערר בפני וועדה רפואית לעררים של הביטוח הלאומי.

ההליך הוא מול קרן הפנסיה הוא דומה במעט וכולל גם הוא העברת בקשה הנתמכת במכלול האסמכתאות שבאפשרות המבוטח להציג אודות פגיעתו. כמו כן, עליו להציג אסמכתאות על הפסקת עבודה, ניצול של ימי מחלה וסיום העסקה ככל שזו אכן מתקיימת. רצוי להתייעץ בנושא עם עורך דין לדיני עבודה בירושלים, עורך דין ביטוח לאומי או עורך דין נזיקין.

עורך דין דיני עבודה – לשם ניצול הזכאות לפיצוי בצורה מיטבית

תאונת עבודה טומנת בחובה זכות למימוש מלא של מכלול קצבאות ופיצויים להם זכאי הנפגע, אולם לשם מימושן באופן אידיאלי, רצוי לפנות אל עורך דין תאונות עבודה מקצועי ומנוסה. 

מור ושות’, חברת עורכי דין היא הכתובת הנכונה עבור כל מי שחפץ במימוש מיטבי של זכאותו לפיצוי.

נפצעת בעבודה? 

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי לבחינת הזכות שלך לקבלת פיצויים בשל התאונה

קבעו פגישת ייעוץ משפטי ללא התחייבות

02-595-3323

כתובתנו: יפו 216, שערי העיר ירושלים

office@MorLawOffice.com