התאגדות כחברה בע"מ
יתרונות ליזם וצמצום חשיפה אישית

חברה בע”מ היא אחת מצורות ההתאגדות המקובלות וזאת בשל יתרונותיה הרבים ליזם המבקש להקים עסק. במאמר זה נסקור את המרכזיים שבהם: אישיות משפטית נפרדת ואחריות מוגבלת, יתרונות מיסוי וגמישות מבנית.

אישיות משפטית נפרדת

כאשר יזם מעוניין להקים עסק ולהתאגד באופן מסוים, אחת ממטרותיו תהיה להפריד את נכסיו הפרטיים מנכסי העסק על מנת לצמצם את החשיפה האישית. הקמת חברה מאפשרת זאת משום שמדובר בגוף משפטי בעל אישיות משפטית נפרדת ועל כן אחריותם של בעלי המניות מוגבלת עד לגובה השקעתם בלבד. משמעות הדבר היא כי במידה שהחברה תיקלע לקשיים כלכליים, היזם אינו נושא בחובותיה. בשעה זו, ניתנת לו אפוא הבחירה האם להשקיע מכספו הפרטי כדי לכסות את חובות החברה ולהבריאה או האם לסגור את שעריה.

יתרונות מיסוי

נושא המיסוי מהווה תמיד היבט מרכזי בכל החלטה עסקית, לרבות כמובן בצורת ההתאגדות שתיבחר. להקמת חברה יש יתרונות בולטים במובן הזה. באמצעות ליווי של משרד עורכי דין מומחה, ניתן לבצע תכנוני מס אשר יפחיתו באופן משמעותי את גובה המס שעל החברה לשלם. כך למשל, שיעורי המס שמשלמת חברה על רווחים שאינם מושכים ממנה הוא נמוך יחסית. במצב זה, יוכל היזם למנף את הרווחים הצבורים להשקעות נוספות. עוד נציין כי במקרה של חברת בת, חלוקת הרווחים בין החברות אינה חייבת במס, אז יכולות הן חברת האם והן חברת הבת לנצל את הרווחים למינוף פעילויות אחרות.

גמישות

חברה בע”מ מאפשרת גמישות מבנית רבה ליזם, למשל, האפשרות ליצירת מבני החזקות מורכבים כגון חברות בנות וחברות קשורות, מיזוג וכדומה. באופן הזה, יכול היזם לבחור במבנה העסקי המתאים ולמקסם כך את הפעילות העסקית ואת רווחיו. כמו כן, במסגרת חברה, ניתן לחלק רווחים או לגייס הון על ידי הקצאת מניות, דבר המעניק גם הוא גמישות עסקית ופיננסית רבה וחשובה ליזם.

מעוניין להקים חברה? אנחנו נשמח לסייע לך בכל הליך ההקמה וכן להעניק לך ליווי משפטי שוטף לכל היבטי ניהול העסק. 

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com