חוק האזרחות ומי רשאי לקבל אזרחות בישראל?

חוק האזרחות הוא החוק הקובע מי רשאי לזכות באזרחות ישראלית וכיצד.

אזרחות היא מעמד חוקי במדינה והיא קובעת את יחסיו של היחיד עם המדינה ומארג הזכויות והחובות הנובעות מיחסים אלו.

ישנן מדינות בהן חל איסור להחזיק באזחות נוספת ויש מדינות המברכות על כך ורואות באזרחות נוספת סיוע לכלכלת המדינה ולתרבותה.

על אזרחי מדינת ישראל אין מניעה מלהחזיק באזרחות נוספת או לנסות ולהשיג אזרחות אחרת, אך אדם המתאזרח שלא לפי חוק השבות צריך לוותר על אזרחותו הקודמת.

במדינת ישראל קיימות מספר דרכים לזכות באזרחות, מכוח חוק השבות, מכוח ישיבה בישראל ומכוח לידה.

מכוח שבות

כל יהודי העולה לארץ ומביע את רצונו לקבל אזרחות ישראלית ועומד בקריטריונים המפורטים בחוק השבות יוכל לזכות באזרחות.

מכוח ישיבה בישראל

ישיבה בישראל מזכה באזרחות רק בהינתן תנאים מסויימים כגון נתינות ארצישראלית (טרום הקמת המדינה) או צאצאות של נתין ארצישראלי, אי החזקה באזרחות של מדינות מסויימות, תושבות בישראל ועוד.

מכוח לידה

אזרחות מכוח לידה אינה מתקבלת מעצם הלידה השטחי מדינת ישראל אלא יש לעמוד במספר קריטריונים על מנת לזכות באזרחות מכוח זה.

הקריטריונים לאזרחות זו הינם לידה בשטחי מדינת ישראל להורים אזרחי ישראל או לידה מחוץ לשטחי מדינת ישראל להורים אזרחי ישראל מכוח שבות, לידה או התאזרחות.

דרך אחרת לזכות באזרחות, ללא עמידה בקריטריונים השונים היא שירות ביטחוני במדינת ישראל או שווה ערך לכך שיקבע על ידי שר הביטחון. ואף הורים שכולים לבן או בת ששירתו שירות בטחוני.

התאזרחות מכוח נישואין לאזרח ישראלי

אדם הנשוי לאזרח ישראלי יכול להתאזרח אם הוא עומד בקריטריונים מסויימים אשר מפורטים בסעיף 5 לחוק.

הקריטריונים המפורטים כוללים זכאות לישיבת קבע בישראל, שהות בישראל 3 מתוך 5 השנים האחרונות, השתקעות או כוונה להשתקע בישראל, ידיעה מסויימת של עברית וויתור על אזרחות קודמת.

אדם שיעמוד בקריטריונים האלו יוכל לזכות באזרחות אם שר הפנים יראה זאת לנכון, ואם כן, יוכל להצהיר אמונים למדינת ישראל ולזכות באזרחות.

חשיבות הליווי המשפטי

התאזרחות הינה תהליך ארוך ומייגע אשר כרוך במסמכים רבים ובירוקרטיה רבה. אחוז הנדחים בהליכי הבקשה השונים גבוה למדי ועל כן מומלץ מאד להיעזר בעורך דין השולט בהליך והיודע כיצד והיכן להשיג את המסמכים השונים ובאיזה אופן להגיש אותם.

מחלקת מעמד אישי במשרדנו מתמחה בליווי משפטי בבקשות אזרחות מטעמים שונים ומלווה לקוחות רבים בדרכם לאזרחות הישראלית המיוחלת.

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com